Ken de basis van het arbeidsrecht en het ontslagrecht

Je hebt het geluk dat je qua werk op een hele goeie plek terecht bent gekomen. Je bent vol van je werk, je hebt er alle doorgroeimogelijkheden, kortom: je hebt eindelijk je droombaan gevonden. En dan gebeurt dit: Je wordt op staande voet ontslagen. Je leven stort geheel in elkaar. Wat nu? Je bent radeloos…Advies kun je hier vinden.

Het is daarom van eminent belang om je goed in te lezen op het gebied van arbeidsrecht. Niet alleen als werknemer, uiteraard ook als werkgever. Wat is ontslag op staande voet nu eigenlijk? En wat zijn er de gronden voor? Hoe zou je het beste tegen het ontslag op staande voet in kunnen gaan? In de komende alinea’s zullen wij hier dieper op ingaan.

Ontslag op staande voet

Met het geven van ontslag op staande voet aan de werknemer of arbeider, wordt het werk contract onmiddellijk beëindigd. Dit wegens het niet in het goed daglicht vallen bij de leiding. Denk hierbij aan mishandeling, belediging diefstal wel dan niet aan het werk, fraude, vandalisme, alcohol- en drugsmisbruik enzovoort. Dit zijn dan ook de meest voorkomende redenen waarbij de dienstbetrekking zonder tussenkomst van het kantongerecht stopgezet mag worden. Zelfs wanneer je in jouw beleving per ongeluk iets doet maar volgens de werkgever kan het absoluut niet door de beugel, dan kan je dienstbetrekking onmiddellijk worden beëindigd. Of dit rechtmatig is kan alleen een rechter bepalen.

Hoe geschiedt ontslag op staande voet?

Wanneer er zich binnen een organisatie iets ernstig zoals eerder genoemd heeft voorgedaan, zal de werkgever dit onmiddellijk aan de medewerker moeten melden. Dit kan mondeling of per brief. Stel je eens voor dat je door de werkgever op heterdaad betrapt bent geworden bij het eten van zijn goederen die ter verkoop worden gesteld, dan zal dit per direct aan je worden doorgegeven. Vaak is hier wel wat tijd voor onderzoek nodig. Onderzoek hangt dan weer af van de complexiteit van de zaak. Het belangrijke is in ieder geval dat je er reeds van in kennis gesteld bent geworden.

Maar het kan ook wel voorkomen dat de werkgever zich niet aan de eisen en voorwaarden houdt en dat het ontslag ongegrond is. In zo’n geval is het ontslag niet rechtsgeldig. Denk hierbij aan ontslag omdat je een jaar geleden ongevraagd een bolletje at. Of ontslag vanwege het feit dat je een dienst die niet bij je taakomschrijving van toepassing is, hebt geweigerd.

De advocaat

Als je van mening bent dat je onterecht ontslagen bent, dan kun je uiteraard een advocatenkantoor arbeidsrecht in de arm nemen. Ontslag op staande voet is immers niet een reputatie die je zou willen. Maar ook als je ontslag rechtsgeldig is, kunnen er advocaten in de arm genomen worden. Kortom, het is jouw recht om ongeacht je positie een advocaat of meerdere advocaten in de arm te mogen nemen. Denk maar aan het in aanmerking komen voor een WW-uitkering, een ontslagvergoeding of een transitievergoeding.